Barenbrug Belgium nv/sa

Standhouder nummer: 
163
Standhouder locatie: 
Maalderijstraat

De Koninklijke Barenbrug Groep is wereldwijd toonaangevend in recreatiegrassen, voedergrassen en vlinderbloemige voedergewassen. Gespecialiseerd in plantenveredeling, graszaadproductie en de internationale marketing en verkoop van innovatieve rassen ligt de basis voor ons succes in vijf belangrijke kernwaarden: internationaal, innovatie, kwaliteit, partnership en marketing

Merken

 • Milkway

  Blijvend grasland

 • Tornado

  Tijdelijk grasland

 • Bonsilage

  Inkuilproducten, voedererwten, klavers

Nieuws

 • Nieuwe grassoort voorkomt pensverzuring bij koeien én levert veel ruw eiwit

  Traditioneel rietzwenk combineert een hoge opbrengst over meerdere jaren met hardbladigheid en een lage voederwaarde. Barenbrug is er in geslaagd om de smakelijkheid en voederwaarde van hardbladig rietzwenk enorm te verbeteren, met zachtbladig rietzwenk als resultaat. Daarmee is zachtbladig rietzwenk (NutriFibre) kuilgras de perfecte ruwvoerbron voor de moderne melkveehouderij.

  Pensverzuring

  Op zestig procent van de melkveebedrijven komt pensverzuring voor. Dit leidt tot tegenvallende  productie, lage gehaltes en problemen met onder andere vruchtbaarheid en klauwgezondheid. De kosten bedragen ongeveer €210,00 per koe met pensverzuring. Onderzoek met pensfistelkoeien naar het effect van grasrassen op de penswerking laat zien dat Engels raaigras en Festulolium weliswaar veel suikers bevatten, maar weinig bijdragen aan de penswerking. Kropaar en timothee doen dat wel, maar hier bestaat de structuur vooral uit slecht verteerbare lignine. Zachtbladig rietzwenk (NutriFibre)combineert structuur en extra herkauwactiviteit met verteerbare celwanden, zodat ook de voederwaarde hoog is.

  20% meer eiwit

  De lange wortels van zachtbladig rietzwenk (105 cm) zorgen voor een uitstekende benutting van de mineralen in de bodem. Dit leidt tot een hoger stikstof benutting waardoor het gewas een hoge opbrengst levert, zelfs bij een lage stikstofgift. Verschillende proeven tonen aan dat zachtbladig rietzwenk (NutriFibre) meer ruw eiwit produceert dan andere grassoorten. De tabel laat zien dat de totale voederwaardeopbrengst per hectare ligt veel hoger dan die van andere grassoorten. De eerste twee sneden van NutriFibre liggen in het jaar van inzaai iets onder het niveau van Engels raaigras, vanaf het tweede seizoen trekt de diesel van NutriFibre echt door.

  Lagere voerkosten

  20 procent NutriFibre in de graskuil komt qua structuur overeen met één kilogram tarwestro per koe per dag in het rantsoen. Naast een besparing op de aankoop van stro (of een andere structuurbron) heeft u meer KVEM in uw kuilvoer. In totaal verlaagt u zo de voerkosten per koe met ongeveer € 0,30 per dag. Op een bedrijf met 100 koeien betekent dit een besparing van meer dan € 10,000,- per jaar.

  Benutting van mineralen

  De diepe wortels van NutriFibre zorgen eveneens voor extra benutting van nutriënten in de bodem en daardoor minimale bemestingsverliezen. Een betere nutriëntenbenutting leidt tot een hogere stikstofefficiëntie en eiwitbenutting. Meerdere proeven laten zien dat rietzwenk tot wel twintig procent meer ruw eiwit bevat dan Engels raaigras. Ook bij een wat lagere bemesting brengt zachtbladig rietzwenk meer eiwit op.

  Graszaadmengsel

  Het graszaadmengsels Milkway Structo is samengesteld uit 85% zachtbladig rietzwenk.

  Brochure