Boerenbond & Landelijke Gilden

Standhouder nummer: 
103
Standhouder locatie: 
Maalderijstraat

Boerenbond is de grootste Vlaamse beroepsorganisatie voor land- en tuinbouwers.
De activiteiten van Boerenbond situeren zich op 6 domeinen:

 • verenigen van leden
 • belangenbehartiging
 • vorming en voorlichting
 • dienstverlening
 • vertegenwoordiging
 • stimuleren van initiatieven i.v.m. productieverbetering, toelevering, afzet en diensten.

Op de stand van Boerenbond (103) vind je ook andere leden van de groep Boerenbond:

 • Landelijke Gilden (de 16.700 leden Boerenbond zijn ook lid van Landelijke Gilden, de socio-culturele vereniging voor alle dorpsbewoners en sympathisanten van het platteland en hun gezin)
 • Groene Kring (beroepsorganisatie voor jonge boeren en tuinders)
 • Agrobeheercentrum Eco² (een van de ondersteuningsdiensten van Boerenbond)
 • Kenniscentrum bedrijfsopvolging

BOERENBOND - DIENSTVERLENING

 • BOERENBOND, PROFESSIONELE ORGANISATIE VOOR DE LAND- EN TUINBOUWERS
 • LANDELIJKE GILDEN: Landelijke Gilden is een vereniging voor iedereen die houdt van het platteland en graag onder de mensen vertoeft. We hebben afdelingen in heel wat dorpen.
 • GROENE KRING: Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Ze brengt jonge land- en tuinbouwers samen op lokaal, provinciaal en nationaal niveau.
 • AGRO|DIENSTEN: Het agrobeheercentrum Eco² is de koepelorganisatie van de agrobeheergroepen (ABG's) in Vlaanderen. ABG's zijn samenwerkingsverbanden van landbouwers rond agrarisch landschaps- en natuurbeheer.
 • KENNISCENTRUM BEDRIJFSOPVOLGING: Het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging is een initiatief dat voortgekomen is uit het besef van het belang van een goed opvolgingsproces. Het komende decennium zullen immers heel wat bedrijfsleiders moeten nadenken over de continuïteit van hun bedrijf.

Klik hier voor meer info

-->

Nieuws

 • Kenniscentrum Bedrijfsopvolging - Klaar om overdragers, opvolgers en hun familie te begeleiden

  Vanaf 1 september 2015 is het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging hét aanspreekpunt voor iedereen die een land-of tuinbouwbedrijf wil overnemen of overdragen. Na een jaar voorbereidend werk biedt het Kenniscentrum vanaf dit najaar vorming aan voor zowel de 50-plusser die denkt aan overdragen, als voor de jongere die denkt aan overnemen. Uniek zijn zeker ook de vormingsmomenten waar beide generaties en hun familieleden samen komen. Opvolging in land- en tuinbouw zijn immers niet enkel een zakelijk, maar zeer zeker ook een emotioneel gebeuren waarbij niet alleen de opvolger en de overdrager betrokken partij zijn, maar elk (aanstaand) familielid. Op de Werktuigendagen kan je kennis maken met de 2 gemotiveerde consulenten van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging.

  De vergrijzing van de Vlaamse land- en tuinbouw kan niemand ontkennen. De gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleider neemt jaar na jaar toe en er zijn meer stoppers dan starters. Een toekomstgerichte sector heeft nochtans een goede generatiewissel nodig. Vermits dit in de Vlaamse land- en tuinbouw niet spontaan gebeurt, werd beslist een kenniscentrum op te richten.

  Het kenniscentrum Bedrijfsopvolging ging op 1 oktober 2014 van start en bundelt de aanwezige expertise binnen Groep Boerenbond. De landbouworganisaties Boerenbond en Groene Kring en de bedrijven KBC en SBB tekenden het samenwerkingsakkoord samen met het Innovatiesteunpunt waar het Kenniscentrum is ondergebracht in de cel ‘bedrijfsontwikkeling’. Er werden 2 consulenten aangeworven (als bijlage korte voorstelling van hen).

  Voor de zakelijke kant van opvolging doen de consulenten beroep op de jarenlange expertise van de partners SBB en KBC. De prioriteiten en actiepunten van het Centrum resulteren uit de voorafgaande projecten  ‘de wissel’ (Groene Kring) ,‘uitzicht door inzicht’ (Innovatiesteunpunt). De medewerkers van het Kenniscentrum brachten het voorbije jaar alle kennis samen.

  Het voorbije jaar benutten de medewerkers ook om expertise op te doen door overleg met en opleiding bij het Instituut voor het familiebedrijf, de referentie op vlak van familiale opvolging. De specificiteit van de land- en tuinbouwsector kennen beide consulenten door hun familiale banden met en eerdere werkervaring in de sector.

  Naast de zakelijke kant, heeft een opvolging in de agrarische sector een sterk emotionelekant. Boeren wonen en werken op hun bedrijf dat vaak al meerdere generaties in de familie is. Belangrijk is dus om bij de opvolging oog te hebben voor alle familieleden. Bij opvolging in de agrarische sector is er ook vaak nog een periode van samenwerken. Familieleden worden plots (al dan niet gelijkwaardige)  ‘collega’s’. Verwachtingen worden best op voorhand uitgesproken, wat niet evident is binnen een familiaal kader. De verhoudingen liggen plots anders.

  Het Kenniscentrum maakt het verschil. Uit een eerste gratis en vertrouwelijk gesprek moet blijken bij wie opvolger en overdrager  terecht kunnen voor zakelijke diensten. Daarnaast biedt het Kenniscentrum een individueel coaching-traject aan dat als doel heeft de sociale aspecten bespreekbaar te maken en objectief in kaart te brengen. De verschillende gezinsleden spreken hun ambities, motivatie, visie en strategie uit wat de opvolging en eventuele toekomstige samenwerking bevordert. Het Kenniscentrum biedt vanaf het najaar 2015 vorming aan. Uniek zijn zeker de diverse vormingsmomenten waar beide generaties en hun familieleden samen aan deel nemen.

  Het Kenniscentrum nodigt opvolgers en overdragers uit om tijdig contact te nemen met het Centrum. Zit je met de (verre) gedachte rond opvolging, dan knoop je best al eens een gesprek aan met de medewerkers van het Kenniscentrum. Op de Werktuigendagen (Oudenaarde 25 en 26 sept) vind je ze terug op de stand van Boerenbond (stand 103). Praten kost niks en je maakt er kans op een fotoshoot  met de ganse familie op het bedrijf. Het deelnameformulier vind je de volgende weken in de diverse vakbladen en op de website van het Centrum.

  Op 30 september kunnen geïnteresseerden deelnemen aan de Webinar Farm Cafe. Thuis achter je computer kan je dan om 20 uur deelnemen aan een vormingsmoment rond opvolging, en indien gewenst daarbij vragen stellen via het chatvenster aan de consulenten.

  Het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging helpt opvolgers en overdragers graag op weg, aan hen om de aangeboden kansen op een geslaagde opvolging tijdig vast te grijpen.

  Meer info:

  Persnota