DLF


DLF is al meer dan 100 jaar actief in de zaaizaadindustrie en gespecialiseerd in de veredeling, productie, marketing en verkoop van graszaden. Naast graszaden worden ook zaden van groenbemestingsgewassen, luzerne, klavers en voederbieten verkocht. DLF werkt met uiterst moderne research & development faciliteiten ter ontwikkeling en beproeving van nieuwe rassen van voeder- en recreatiegrassen. Daarnaast beschikken we over een uitgebreid beproevingsnetwerk voor onze gewassen.

Merken

  • ForageMax

    Meer melk uit gras

    De ForageMax grasmengselrange bestaat uit mengsels welke zijn afgestemd op de hedendaagse veeleisende veehouder. Deze mengsels zijn samengesteld met de allerbeste rassen die beschikbaar zijn. Het resultaat? Meer opbrengst en een hogere kwaliteit, dus nog meer melk uit eigen ruwvoer.

  • Vital Earth - groenbemesters

    Een gezonde vitale bodem is de basis voor elke akkerbouwmatige teelt. Vital Earth groenbemesters leveren een extra bijdrage aan de bodem daar zij zodanig zijn samengesteld dat ze de bodem vruchtbaarder en gezonder achterlaten.