Informatie Vlaanderen


Het Agentschap Informatie Vlaanderen heeft als missie een coherent overheidsbreed informatiebeleid uit te bouwen en de transitie van de Vlaamse overheid naar een informatiegedreven overheid te ondersteunen en mee te realiseren. “Een overheid die je beter begrijpt.” Dat is de rode draad bij de digitalisering van de Vlaamse overheid. Gemakkelijk informatie vinden of een dienst gebruiken staat voorop. Vlaanderen Radicaal Digitaal is de verzamelnaam voor alles wat de overheid onderneemt om dat mogelijk te maken.

 We zetten vooral 2 producten in the picture:

  • www.geopunt.be: Het Geografisch portaal (Geopunt) is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie en het uithangbord van het samenwerkingsverband voor geografische informatie in Vlaanderen (GDI-Vlaanderen). Het portaal richt zich met een uitgebreid data-, diensten- en toepassingenaanbod naar een breed en divers publiek. Van burgers op zoek naar een geschikte bouwgrond tot de GIS-coördinator of het studiebureau die een milieu-studie wensen uit te voeren. Het geoportaal maakt laagdrempelig gebruik van geografische informatie door zowel overheidsinstanties, burgers, organisaties als bedrijven mogelijk.

  • www.flepos.be: De Flemish Positioning Service (FLEPOS) is een dienstverlening van Informatie Vlaanderen waarbij correctiesignalen afkomstig van navigatiesatellieten via mobiel internet worden verspreid. Deze correctiesignalen maken het mogelijk om overal in Vlaanderen een positie nauwkeurig te bepalen.
    Het gebruik van de FLEPOS-diensten is volledig gratis, enkel de verbindingskosten tussen de gebruiker en FLEPOS zijn ten laste van de gebruiker. De laatste jaren wordt FLEPOS meer en meer ingezet voor precisielandbouw waardoor efficiënter kan gewerkt worden.