DLF


DLF is gespecialiseerd in de veredeling en productie van zaden van gras, klaver, luzerne en voederbieten. Naast deze producten worden ook zaden van groenbemestingsgewassen verkocht. DLF werkt wereldwijd met uiterst moderne research & development faciliteiten voor de veredeling en beproeving van nieuwe rassen van voeder- en recreatiegrassen.

Merken

  • ForageMax

    Graszaadmengsels voor vee

  • Vital Earth

    Groenbemesters voor een gezondere bodem

  • Masterline

    Graszaadmengsels voor parken, tuinen, speelterreinen

Standhouder nummer: 
165
Standhouder locatie: 
Maalderijstraat