Imants


Al meer dan 125 jaar uw trouwe producent van Spitmachines. Al onze machines worden in eigen huis in Nederland ontwikkeld, ontworpen en gebouwd.

Merken

  • Imants Culter 3.0

    Imants Culter 3.0 is een (voorzet)woeler die zorgt voor het gelijkmatig omhoog brengen (en hierdoor breken) van de ondergrond zonder ongewenste grondverplaatsing met een gelijkmatig bodemprofiel over de gehele werkbreedte. Hierdoor krijgt het bodemleven zuurstof en kan er makkelijker een capillaire werking optreden. Maximale werkdiepte 60cm, geschikt voor tractoren tot 400pk.

  • Imants 38SX300R80

    Imants 38SX300R80 is een spitmachine geschikt voor zand en leemgronden die zorgt voor goede menging, verdeling van organisch materiaal en een egale losmaking van de grond tot maximaal 30cm diepte. De dakringrol zorgt voor een egaliserend en perfect zaaibed.

  • Imants 48WX300H

    Imants 48WX300H is een spitmachine geschikt voor zand en leemgronden die zorgt voor goede menging, verdeling van organisch materiaal en een egale losmaking van de grond tot zelf instelbare diepte. De 3 tot 5 woelpoten heffen de eerder ontstane bodemverdichting op. Ook is er geen structuurbederf omdat de mogelijkheid bestaat om in 1 werkgang te spitten, te woelen, een zaaibed te maken én (optioneel) te zaaien.

Standhouder nummer: 
425
Standhouder locatie: 
Kattedoornstraat