KWS

Nieuws: 

  • Introductie 10 cent concept

    Dankzij de vroegtijdige afrijping van KWS-maïsrassen wordt altijd gegarandeerd de maximale drogestofopbrengst en optimale energiedichtheid behaald. Door maïs te oogsten als MKS wordt de energieconcentratie nog eens enorm verhoogt waardoor, als gevolg van de besparing op aankoop van krachtvoer, de voerkosten naar 10 cent per liter melk teruggebracht kunnen worden. Tevens zorgt MKS voor de noodzakelijke pensprik voor herkauwers. Ook levert de restplant, die na oogst achterblijft op het veld, een zeer waardevolle bijdrage aan de verbetering van de bodemvruchtbaarheid!

  • Introductie teelt van Snelle Lente Rogge als tussengewas tussen twee teelten maïs

    Als onderdeel van het maïs-rogge-maïs voedergewassenprogramma is Snelle Lente Rogge geïntroduceerd. Snelle Lente Rogge is het ideale tussengewas tussen twee teelten maïs. Het is de perfecte combinatie van een vanggewas en eiwitproducent. Met Snelle Lente Rogge wordt meer eiwit op het eigen bedrijf geproduceerd, wat een besparing op de aankoop en aanvoer van eiwit van buiten het eigen bedrijf realiseert en daarmee voor aanmerkelijk minder milieubelasting zorgt . Daarnaast fungeert Snelle Lente Rogge ook nog eens als effectief functionerend vanggewas en groenbemester, wat het noodzakelijke 'vangen' van reststikstof en verbetering van de bodemvruchtbaarheid mogelijk maakt.

Standhouder nummer: 
420
Standhouder locatie: 
Kattedoornstraat