Olmix


Olmix is een innovatief bedrijf op het gebied van voeding en gezondheid voor planten en dieren. Met behulp van haar natuurlijke technologie op basis van kleimineralen, spoorelementen en zeewier, streeft Olmix ernaar om een complete en samenhangende keten van voedsel- en gezondheidsproducten op te bouwen, onder het motto: 'One Health, Thanks to Algae'.

Merken

 • Olmix Explorer

  Explorer is de ideale startmeststof binnen MAP 6. Dankzij zijn biostimulanten is de plant staat maximaal te presteren met minder N en P. Geschikt voor mais en andere gewassen.

Nieuws: 

 • Algomel Push: vloeibare groeistimulator

  Natuurlijke kracht van de plant stimuleren
  Algomel PUSH stimuleert de ontwikkeling van het wortelsysteem en leidt daardoor tot een betere opname van voedingsstoffen door de plant. Mangaan is noodzakelijk voor de energieomzetting en de vegetatieve groei. Bladtoepassing optimaliseert de plantengroei bij het opstarten. De voordelen van deze succesvolle start zal gedurende de hele groeicyclus voelbaar zijn. De opbrengst is dus geoptimaliseerd, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de oogst.

  Toegelaten in de biologische landbouw in overeenstemming met Reglement nr. 834/2007.

  Algomel PUSH is samengesteld uit een geraffineerd extract van rode zeewier, gecombineerd met organische kali en goed opneembaar mangaan.
  Bij de opkomst van het gewas moet de plant groeien; niet alleen boven de grond, maar ook het wortelstelsel moet zo snel mogelijk ontwikkelen. Dan kan de plant veel nutriënten en water opnemen. Van deze versterkte plantontwikkeling in het begin van het seizoen profiteert het gewas tot aan de oogst toe.

  Algomel PUSH zorgt voor:

  • sterke wortelgroei en gewas ontwikkeling,
  • hoge energie opname en -omzetting,
  • gebalanceerde nutriëntenopname en -transport.

  Deze vloeibare biostimulant voor bladtoepassing maakt deel uit van het gamma bio-oplossingen dat Olmix ontwikkeld en produceerd. Met de ontwikkeling van deze innovatieve biostimulanten ondersteunt Olmix Group producenten in de agrarische sector bij het optimaliseren van teeltwijzen.

  Resultaten veldproef met kuilmais

  • Onderzoek naar de invloed van het gebruik van Algomel PUSH op de opbrengst van kuilmaïs, uitgevoerd onder leiding van Pedro Palazón, IDEAGRO Technical Dir, 2017
  • Proefomschrijving:
    • Bemesting en onkruidbestrijding zoals gangbaar in de regio en exact voor de 2 objecten
      • Object 1: onbehandeld
      • Object 2: Algomel PUSH – 2L/ha bij het 6 bladstadium (BBCH16)
  • Resultaten
    • Gewicht van de wortels op het moment van de oogst (g/plant). +51%
    • Opbrengst (t/ha) +1,8t/ha
    • Gemiddeld kolfgewicht (g/kolf) +11%
Standhouder nummer: 
146
Standhouder locatie: 
Maalderijstraat