VLM


Voor de Vlaamse Landmaatschappij is een veerkrachtige open ruimte vol leven het antwoord op uitdagingen als verstedelijking en klimaatverandering. We versterken de open ruimte op het platteland en in de stadsrand door mee te werken aan het beleid en door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en infrastructuur. We zorgen voor een mooi landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. Dat doen we met deskundigheid en passie en altijd in samenwerking met onze partners.
De VLM staat samen met de collega's van het ILVO, VLAM en Landbouw & Visserij op een gezamenlijke stand.

Standhouder nummer: 
157
Standhouder locatie: 
Maalderijstraat